فهرست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تنها مرجع ارزیابی مدارک دریافت‌شده از خارج کشور است. کسانی که قصد تحصیل در کانادا را دارند، باید به این فهرست توجه کنند تا با وعدۀ قبولی در دانشگاه‌های جعلی یا نامعتبر در دام کلاه‌برداران گرفتار نشوند. در این مطلب، دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا را برای سال 202۱ به‌تفکیک اعتبار نام خواهیم برد.

دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز)

طبق وبگاه اداره‌کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم‌، دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا در سطح ممتاز بدین‌شرح‌اند: دانشگاه دالهاوزی، دانشگاه لاوال، دانشگاه مگ‌گیل، دانشگاه مک‌مستر، پلی‌تکنیک مونترال، دانشگاه کویینز، دانشگاه سایمون فریزر، دانشگاه آلبرتا، دانشگاه بریتیش کلمبیا، دانشگاه کلگری، دانشگاه گوئلف، دانشگاه مانیتوبا، دانشگاه مونترال، دانشگاه اوتاوا، دانشگاه ساسکاچوان، دانشگاه تورنتو، دانشگاه ویکتوریا، دانشگاه واترلو، دانشگاه وسترن و دانشگاه یورک.

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا ۲۰۲۱


دانشگاه‌های گروه ب (خوب)

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا در گروه «ب» عبارت‌اند از: دانشگاه براک (صرفأ در رشتۀ تربیت‌بدنی)، دانشگاه کارلتون، دانشگاه کنکوردیا، دانشگاه اچ ای سی مونترال، دانشگاه لیکهد، دانشگاه مموریال، دانشگاه رایرسون، دانشگاه کبک در شهر کبکUQAM, UQTR, UQAC) UQAR, UQO, UQAT, INRS, ENAP, ETS به‌جز TELUQ)، دانشگاه نیوبرانزویک، دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی، مؤسسۀ فناوری دانشگاه اونتاریو، دانشگاه رجینا، دانشگاه شربروک، دانشگاه ویندزور و دانشگاه ویلفرد لوریر (صرفاً در رشته‌های مدیریت و تجارت).

لیست دانشگاه های کانادا مورد تایید وزارت علوم


دانشگاه‌های گروه ج (متوسط)

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا در گروه متوسط در سطح دو گروه قبلی نیستند؛ اما همچنان کیفیت آموزشی مناسبی ارائه می‌کنند. این دانشگاه بدین‌شرح‌اند: دانشگاه بیشاپ،‌ دانشگاه براندون، دانشگاه کاپیلانو، دانشگاه فرلی دیکنسون (پردیس ونکوور)، دانشگاه لورنشن، دانشگاه مونت آلیسون، دانشگاه نیپیسینگ، کالج هنر و طراحی اونتاریو، دانشگاه رویال رودز، دانشگاه سن‌فرانسیس خاویر، دانشگاه لتربریج، دانشگاه وینیپگ، دانشگاه تامسون ریورز، دانشگاه ترنت، دانشگاه مونکتون، دانشگاه پرنس ادوارد آیلند و دانشگاه جزیرۀ ونکوور.

مدارک صادره از مؤسسه‌های موجود در سایت‌های زیر صرفاً تا مقطع کارشناسی با رعایت ضوابط و مقررات عمومی قابل بررسی و ارزشیابی است:

www.univ.can.ca

www.accc.ca

منبع:

http://grad.saorg.ir/After-September2021