این روزها یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های افراد، واکسیناسیون و نوع واکسن و زمان واکسیناسیون کامل همۀ مردم است؛ زیرا برخلاف آنچه برخی گمان می‌کنند واکسناسیون یکی از مواردی است که درصورت تکمیل آن در سطح جهانی تأثیرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، درصورتیکه تمامی مردم یک کشور به طورکلی تمامی مردم دنیا واکسینه شوند می‌توان با خیال راحت به زندگی عادی بازگشت. درحال حاضر بیشتر افراد مسن و جوان و نوجوان در دنیا واکسینه شده‌اند؛ اما هنوز کودکان که می‌توانند سبب انتقال ویروس نیز بشوند واکسن نزده‌اند. ینس اشپان، سیاستمدار حزب دموکرات‌مسیحی آلمان ((CDU اطلاعیه‌ای در خصوص واکسن کرونا برای کودکان در آلمان منتشر کرد و گفت که احتمالاً واکسن موردقبول برای کودکان زیر 12 سال در سه ماه اول سال 2022 صادر شود.

همانطورکه گفته شد، واکسناسیون عملی است که همۀ افراد باید آن را تکمیل کنند و متأسفانه واکسینه نشدن کودکان می‌تواند به افراد واکسینه شده صدمه وارد کند؛ زیرا آنها به خوبی می‌توانند ناقل ویروس باشند و بدون بروز هیچ نشانه‌ای آن را به افراد واکسینه شده منتقل کنند. واکسن نیز تا حدود زیادی در مقابل ویروس ایستادگی می‌کنند و در این حین ممکن است بدن درگیر ویروس شود که البته خطرات جدی و مرگ را در پیش ندارد؛ اما به‌هرحال مریضی زمان و انرژی زیادی از افراد می‌گیرد؛ بنابراین امیدوارم هرچه زودتر در تمام کشورها دنیا واکسن برای کودکان نیز صادر شود.

ناگفته نماند زمانی که ینس اشپان اعلام کرده است یک تخمین است؛ اما همین گمانه به خوبی نشان‌دهندۀ این است که آلمانی‌ها در حال تلاش برای صدور واکسن برای کودکان هستند.