اتحادیۀ اروپا باهدف اطمینان از سفر ایمن در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، رویکرد مشترکی برای محدودیت‌های تردد مسافران اتخاد کرده است؛ سیستمی شبیه به چراغ راهنمایی که وضعیت مسافران از کشورهای اتحادیۀ اروپا و دیگر کشورها را براساس وضعیت اپیدمیولوژیکی طبقه‌بندی می‌کند. کشور اسپانیا آخرین اطلاعات و جزئیات مربوط به محدودیت های ورود به اسپانیا در دوران کرونا و قوانین خاص مثل قرنطینه یا شرایط آزمایش از طریق اپلیکیشن‌های اندروید و IOS دراختیار مسافران قرار می‌دهد.

گواهینامۀ دیجیتال Covid اتحادیۀ اروپا

همۀ مسافران ازجمله کودکان و دانشجویان و ساکنان اسپانیا که قصد بازگشت دارند، فرم کنترل سلامت (Health Control Form) مربوط به سفر را باید تکمیل کنند. این فرم برای مسافران هوایی در وبگاه www.spth.gob.es یا اپلیکیشنی بانام Spain Travel Health-SpTH دردسترس است. اگر از مسیر دریایی قصد دارید به اسپانیا سفر کنید، از طریق لینک spthm.puertos.es فرم را می‌توانید دریافت کنید. پس از تکمیل فرم، کد QR را دریافت خواهید کرد که هنگام سوارشدن به هواپیما یا کشتی و زمان ورود به اسپانیا در بخش کنترل بهداشت باید ارائه دهید. گواهینامۀ دیجیتال کووید اتحادیۀ اروپا از سه نوع واکسیناسیون و آزمایش تشخیصی و بهبودی تشکیل شده است که استفادۀ هرکدام از این گواهینامه‌ها شرط ویژه‌ای دارند: 1. گواهی واکسیناسیون کووید 19 واکسن‌های تأییدشده آژانس دارویی اروپا و سازمان جهانی بهداشت (WHO). واکسن‌های تأییدشده عبارت‌اند از: فایزر، آسترازنکا، مدرنا، جانسن، سینوفارم و سینوواک؛ 2. گواهی آزمایش تشخیص با نتیجۀ منفی: آزمایش‌های تأییدشدۀ سازمان بهداشت اسپانیا ازاین‌قرارند: آزمایش‌های نوکلئیک اسید (NAAT) ازقبیل RT-PCR, RT-LAMP, TMA, HAD, NEAR, CRISPA, SDA که 72 ساعت و آزمایش آنتی‌ژن سریع RAT که 48 ساعت پیش از رسیدن به اسپانیا انجام شده باشد؛ گواهی بازیابی کووید 19 از روز یازدهم اولین نتیجۀ مثبت NAAT تا 180 روز پس از تاریخ نمونه‌گیری اعتبار دارد. گفتنی است هریک از گواهینامه‌ها و مدارک موردنیاز به زبان اسپانیایی، انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی باید باشد. درصورتی که امکان دریافت اصل گواهینامه به زبان‌های اشاره‌شده وجود ندارد، ترجمۀ اسپانیایی مدرک باید ارائه شود.