وبگاه کامپوس‌فرانس از عملکرد عالی دانشگاه های فرانسه در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۱ خبر داده است. سال ۲۰۰۳، گروهی از متخصصان زمینه‌های مختلف در دانشگاه جیائو تونگ شانگهای (Shanghai Jiao-Tong University) رتبه‌بندی آکادمیک شانگهای را به‌وجود آوردند که درحال‌حاضر، یکی از رتبه‌بندی‌های دانشگاهی معتبر و مشهور دنیا به‌شمار می‌رود. این رتبه‌بندی هر سال دانشگاه‌های برتر دنیا را معرفی می‌کند. از دوهزار مؤسسۀ آموزش عالی که نتایج علمی‌شان به‌دقت بررسی می‌شود، تنها نام هزار دانشگاه در این رتبه‌بندی قرار می‌گیرد که بیشترشان را دانشگاه‌های آنگلوساکسون، به‌ویژه دانشگاه‌های ایالات متحدۀ آمریکا تشکیل می‌دهد. به‌گفتۀ وزیر آموزش عالی فرانسه، عملکرد عالی دانشگاه‌های فرانسوی و پیوند قدرتمندشان با سازمان‌های پژوهشی ملی فرانسه، رتبۀ علمی این کشور را در جایگاه سوم دنیا پس از ایالات متحدۀ آمریکا و بریتانیا قرار داده است.

دانشگاه پاریس ساکلی؛ برترین دانشگاه فرانسه در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۱

دانشگاه پاریس ساکلی با عملکرد درخشانش در سال گذشته، در صدر دانشگاه های فرانسه در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۱ قرار گرفته است. سال ۲۰۲۰، دانشگاه پاریس ساکلی اولین دانشگاه فرانسه بود که در بین پانزده دانشگاه برتر جهان در این رتبه‌بندی قرار گرفت. امسال، دانشگاه پاریس ساکلی جایگاهش را در این رتبه‌بندی ارتقا داده است و به‌عنوان سیزدهمین دانشگاه برتر دنیا و سومین دانشگاه برتر اروپا شناخته می‌شود.

دانشگاه پاریس ساکلی، تنها دانشگاه فرانسوی حاضر در فهرست پنجاه دانشگاه برتر دنیا نیست و دو دانشگاه دیگر نیز در این فهرست جای گرفته‌اند. در سال ۲۰۲۱، دانشگاه سوربن با ارتقای چهار‌رتبه‌ای، سی‌وپنجمین دانشگاه برتر جهان و دانشگاه PSL نیز سی‌وهشتمین دانشگاه برتر دنیا در رتبه‌بندی شانگهای شناخته می‌شود.

هفده دانشگاه فرانسوی در فهرست پانصد دانشگاه برتر

علاوه‌بر دانشگاه‌های یادشده، چندین دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالی دیگر در فرانسه در فهرست پانصد دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی شانگهای سال ۲۰۲۱ قرار گرفته‌اند. برای مثال، دانشگاه پاریس در رتبۀ هفتادوسوم این رتبه‌بندی قرار گرفته است و نام دانشگاه‌های اکس مارسی، گرونوبل آلپ، استراسبورگ، مون‌پلیه، کلود برنارد لیون ۱، بوردو و لورن در بین رتبه‌های ۱۰۱ تا ۳۰۰ آن به‌چشم می‌خورد. همچنین، نام شش دانشگاه فرانسوی دیگر را در میان رتبه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ این رتبه‌بندی می‌توان مشاهده کرد. این دانشگاه‌ها عبارت‌اند از: اکول نرماله لیون، مؤسسۀ پلی‌تکنیک پاریس، دانشگاه پل ساباتیه یا تولوز ۳، دانشگاه تولوز ۱، دانشگاه کوت دازور و دانشگاه لیل. ناگفته نماند نام سیزده مؤسسۀ آموزش عالی فرانسوی دیگر هم در بین رتبه‌های ۳۰۱ تا ۱۰۰۰ این رتبه‌بندی دیده می‌شود و در‌مجموع، سی دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالی فرانسوی به رتبه‌بندی دانشگاهی شانگهای در سال ۲۰۲۱ راه پیدا کرده‌اند.

متدولوژی رتبه‌بندی دانشگاهی شانگهای

در این رتبه‌بندی جهانی، دانشگاه جیائو تونگ شانگهای رویکرد پژوهشی کمّی را در پیش گرفته است و کمتر به معیارها و جنبه‌های کیفی توجه می‌کند. در رتبه‌بندی مذکور، تعداد جایزه‌های نوبل و مدال‌های فیلدز و تعداد پژوهشگران با مقاله‌های منتشرشده در ژورنال‌ها و مجله‌های تخصصی معتبر معیار قرار می‌گیرد.منبع: