سطح زبان یکی از مهمترین دغدغه کسانی است که تمایل به تحصیل در خارج از کشور دارند. در این مقاله سطوح مختلف زبان را بررسی می کنیم. سطح زبان در اروپا توسط چارچوب‌هایی که مراجع اروپایی در نظر گرفته‌اند به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود:

سطح زبان | مقدماتی (A1-A2):

دانش‌آموزان در این سطح قادر خواهند بود لغات و گرامر را در جملات خود به کار ببرند. استفاده از نمونه‌های فرهنگی در دوره‌ها باعث می‌شود که دانش آموزان با فرهنگ آن کشور بیشتر آشنا شوند.

سطح زبان | متوسطه (B1-B2):

در این بخش دانش‌آموزان با ساختار زبان بیشتر آشنا می‌شوند و می‌توانند مطالب بهتری بنویسند. هدف اصلی در این بخش ساخت کلمات و آشنایی بهتر با فرهنگ و شیوه زندگی در آن کشور است.

سطح زبان | پیشرفته (C1-C2):

دانش‌آموزان در این مرحله قادراند به طور پیشرفته و کاملاً علمی به زبان مورد نظر صحبت کنند. همچنین می‌توانند در دوره‌های گوناگونِ ارائه شده مانند دوره‌های پیشرفته زبان و یا دور‌ه‌های ویژه‌ای مانند هنر، تاریخ، ادبیات و کسب و کار (business) شرکت نمایند.