استان کبک قصد دارد به‌دلیل کمبود پرستار در این منطقه از دانش‌آموختگان رشتۀ پرستاری مهاجر بپذیرد. واقعیت این است پرستاران آموزش‌دیدۀ خارجی نقش مهمی در مقابله با کمبود نیروی کار در مراقبت‌های بهداشتی ایفا می‌کنند و کبک می‌خواهد از مهاجران پرستار برای همکاری دعوت کند.

شبکۀ بهداشت کبک تلاش می‌کند با جذب نیرو از خارج از کانادا، کمبود پرستار فعلی را جبران کند. طبق اعلام رسانۀ فرانسوی‌زبان رادیوکانادا، جذب پرستار در کانادا و برگزاری جلسه‌های استخدام پرستاری در چند ماه آینده در فرانسه و بلژیک آغاز خواهد شد. این رسانه می‌گوید کبک قصد دارد حداقل ۱،۷۰۰ پرستار و حدود ۲۰۰ کارگر خدماتی بیمارستانی استخدام کند.

اگرچه کمبود پرستار در کبک موضوع تازه‌ای نیست، در دورۀ بیماری کرونا این نیاز بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. براساس گزارش رادیوکانادا، تعداد پرستاران جذب‌شدۀ غیر‌کانادایی پنج برابرِ دو سال گذشته بوده است؛ اما این تعداد هنوز‌هم کافی نیست. بد نیست بدانید کبک، تنها استانی نیست که با کمبود نیروی کادر درمان، خصوصاً پرستار مواجه است؛ زیرا در هفته‌های گذشته، دیگر استان‌های کانادا نیز دربارۀ کمبود پرستار هشدار داده‌اند. این مسئله مختص دورۀ کرونا نیست؛ اما در این دوره تشدید شده و دولت کانادا تصمیم به جذب پرستار در کانادا گرفته است.

بنابر گزارش Globe and Mail، از سال گذشته تاکنون، حدود ۵۰درصد جای خالی پرستاری در مراکز مختلف، به‌ویژه مراکز مراقبت‌های ویژه و اورژانس، افزایش یافته است. آمارهای اخیر از رشد آگهی‌های استخدامی جذب پرستار در کانادا و بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی حکایت می‌کند. طبق داده‌های منتشر‌شده، در نوامبر‌۲۰۲۰ ردیف‌های شغلی خالی در بخش مراقبت‌های بهداشتی بیشتر از صنایع دیگر بوده است. همچنین، حدود یک‌پنجم یا ۱۱۲،۷۰۰ ردیف شغلی خالی برای پرستاری در کانادا وجود دارد. دلیل این امر محدودیت‌های سفر ناشی از بیماری کرونا ذکر شده است؛ چراکه مهاجران نقش مهمی در این بخش ایفا می‌کنند. طبق آمار منتشر‌شده، تا ژانویۀ۲۰۲۰ حدود ۴۱.۳درصد پرستار و ۴۲.۸درصد پزشکان متخصص مهاجر بوده‌اند.

مهاجرت پرستاران به کانادا

پرستاران متقاضی مهاجرت به کشور کانادا ابتدا شرایط فرایند ارزیابی مدارک و اثبات داشتن تجربۀ کاری و دریافت مجوز کار در کانادا را باید به‌دست آورند. پرستاران از یکی از راه‌های برنامه‌های مهاجرت اقتصادی فدرال به‌عنوان کارگر ماهر متخصص (FSWP) یا برنامۀ نامزدهای استانی (PNP) یا برنامۀ کارگر ماهر کبک (QWP) برای اقامت در استان فرانسوی‌زبان کبک می‌توانند استفاده کنند.

باتوجه‌به اینکه برای دریافت مجوز اشتغال به پرستاری متقاضیان در آزمون آن باید شرکت کنند، دانشجویان دانشگاه‌های کانادا راحت‌تر در این آزمون پذیرفته می‌شوند. بنابراین، یکی از راه‌های برتر مهاجرت به کانادا مهاجرت تحصیلی به کانادا و تحصیل در یکی از دانشگاه های این کشور است. در مقالۀ تحصیل رشته پرستاری در کانادا، اطلاعات بیشتری دربارۀ این موضوع می‌توانید کسب کنید.

منبع: