براساس تازه‌ترین خبر منتشر‌شده در وبگاه سفارت ایتالیا، وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات دولت این کشور به‌دلیل شرایط خطرناک ناشی از ویروس کرونا و وضعیت بحرانی بهداشتی مربوط به این ویروس، مهلت صدور ویزای تحصیلی دانشجویان خارجی برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ را از طرف نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی ایتالیا تمدید کرد.

شایان ذکر است به‌دنبال تمدید مهلت صدور ویزای تحصیلی ایتالیا ۲۰۲۱، سفارت ایتالیا درخواست ویزای تحصیلی دانشجویان ایرانی را تا ۱۰ژانویۀ۲۰۲۱ خواهد پذیرفت و آخرین تاریخ صدور ویزا ۳۱ژانویۀ۲۰۲۱ خواهد بود.

متقاضیان تحصیل در ایتالیا باید بدانند که نحوۀ تعیین وقت برای درخواست صدور ویزا طبق روال گذشته خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در‌ این زمینه، می‌توانید به صفحۀ studiare-in-italia.html  در وبگاه سفارت مراجعه کنید.

منبع:

https://ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran/fa/ambasciata/news/news/2020/11/procedure-immatricolazione-universitaria.html