براساس تازه‌ترین خبر منتشرشده در وبگاه کامپوس فرانس، وزارت آموزش عالی و تحقیقات و نوآوری فرانسه اقداماتی برای مهار مجدد ویروس کرونا تعیین کرده است که در مؤسسه‌های آموزشی دولتی و خصوصی باید اِعمال شود. دولت اقدامات جدید برای مهار کرونا در فرانسه را تا 1دسامبر برنامه‌ریزی کرده و نکتۀ مهم مربوط به آن‌ها این است که خدمات عمومی نباید متوقف شود. گفتنی است این اقدامات در زمینۀ تدریس و دیگر فعالیت‌های اجتماعی اِعمال خواهد شد.

تدریس

طبق بیانیۀ وزارت آموزش عالی و تحقیقات و نوآوری فرانسه، مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و خصوصی باز خواهند ماند و فقط نحوۀ تدریس و تحصیل در آن‌ها تغییر می‌کند. همچنین، امکان دسترسی به کتابخانه‌ها و مرکزهای تحقیقاتی مؤسسه‌های آموزش عالی برای کارکنان و دانشجویان دکتری میسر خواهد بود و سازمان امتحانات و رقابت‌های حضوری نیز طبق روال سابق به کارشان ادامه خواهند داد.

فعالیت‌های دیگر

دسترسی به سالن‌های مطالعۀ کتابخانه‌ها و نیز گرفتن کتاب از کتابخانه و پس‌دادن کتاب به آن با تعیین وقت قبلی امکان‌پذیر است. افزون‌براین، سازمان CROUS برای خدمات مربوط به رستوران‌های دانشگاه محدودیت تعیین کرده و باتوجه‌به بسته‌بودن سالن غذاخوری، به‌همراه‌بردن غذا مجاز است. خبر خوشحال‌کنندۀ دیگر اینکه خدمات بهداشتی و اجتماعی دانشگاه کاملاً دردسترس است.

علاوه‌بر آنچه گفته شد، توجه به نکته‌هایی مانند اجباری‌بودن زدن ماسک در مؤسسه‌ها و رعایت اصول بهداشتی Barrier Gestures بسیار مهم است. برای آشنایی با اصول بهداشتی Barrier Gestures، پیشنهاد می‌کنیم مقالۀ رعایت بهداشت در آغاز سال تحصیلی در فرانسه را مطالعه کنید. وزارت آموزش عالی و تحقیقات و نوآوری فرانسه خاطرنشان کرده است که به‌همراه‌داشتن مدرک «سفر استثنایی» برای هر رفت‌وآمدی از خانه تا مؤسسه‌های آموزش عالی الزامی است.

منبع:

https://www.campusfrance.org/fr/covid-19-mesures-de-reconfinement-dans-les-etablissements-en-france