وبگاه University Affairs کانادا در پی انتشار اخبار اجباری شدن یا نشدن واکسیناسیون کووید-۱۹ در دانشگاه‌های کانادایی، از اجباری شدن واکسن کرونا در دانشگاه های کرانه شرقی کانادا خبر داده است. دولت استانی نیوبرانزویک در حال آماده‌شدن برای اجباری‌کردن واکسیناسیون برای کارکنان بخش عمومی استان و طراحی برنامه‌ای برای آزمایش مداوم کارکنان واکسینه‌نشده است. دانشگاه‌های این استان نیز تصمیم گرفته‌اند که همین سیاست را در پیش بگیرند و مقررات واکسیناسیون اجباری مخصوص خودشان را اعلام کنند. درادامه، خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های مرتبط با اجباری شدن واکسن کرونا در برخی از دانشگاه های کرانه شرقی کانادا را می‌خوانید.

دانشگاه سنت‌توماس

دانشگاه سنت‌توماس با تغییر قوانین واکسیناسیون اجباری، اعلام کرده است که مقرراتی برای اجباری‌کردن واکسیناسیون کووید-۱۹ اجرا خواهد کرد؛ اما جزئیات این مقررات هنوز مشخص نشده است. به‌گفتۀ داون راسل، رئیس دانشگاه سنت‌توماس، جزئیات قانون اجباری شدن واکسیناسیون در این دانشگاه به‌زودی منتشر خواهد شد.

دانشگاه نیوبرانزویک

دانشگاه نیوبرانزویک نیز اطلاعیۀ مشابهی منتشر کرده است. براساس این اطلاعیه، دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه نیوبرانزویک با تزریق هر دو دُز یکی از واکسن‌های تأییدشده باید کاملاً واکسینه شوند و افراد واکسینه‌نشده باید به‌طور مداوم آزمایش کووید-۱۹ بدهند. جزئیات این قانون، ازجمله تاریخ مجاز برای تزریق دُز اول و دوم واکسن، پس از مشورت بیشتر با بخش بهداشت عمومی استان نیوبرانزویک منتشر خواهد شد.

دانشگاه سنت‌ماری

دانشگاه سنت‌ماری با هدف واکسینه‌کردن تمام اعضای پردیسش تا اواسط اکتبر، سیاست اجباری‌کردن واکسیناسیون ویروس کرونا برای دانشجویان ساکن پردیس دانشگاه، دانشجویان ورزش‌کار، کارکنان و مربیان دپارتمان ورزش و تفریح را در پیش گرفته است. این دانشگاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که تمام دانشجویان و کارکنان و اعضای هیئت‌علمی که تاکنون واکسینه‌ نشده‌اند، به پیروی از توصیه‌های بهداشت عمومی برای تکمیل واکسیناسیون ملزم خواهند بود.

دانشگاه مموریال

پاییز پیش رو، دانشگاه مموریال دو قانون کلی را اجرا خواهد کرد: یکی واکسیناسیون اجباری برای اعضای دانشگاه و دیگری زدن ماسک در فضاهای داخلی و سربسته. این دانشگاه جزئیات قوانین ذکرشده، ازجمله تاریخ مجاز برای تزریق دُز اول و دوم واکسن‌ها و فرایند اجرای قانون برای افراد معاف از واکسیناسیون را به‌زودی منتشر خواهد کرد.

دانشگاه مونت الیسون

دانشگاه مونت الیسون نیز واکسیناسیون کووید-۱۹ را برای دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی و کارکنان اجباری اعلام کرده است. براساس اطلاعیۀ منتشرشده در وبگاه این دانشگاه، افراد واکسینه‌نشده همچنان می‌توانند در دانشگاه مونت الیسون تحصیل یا کار کنند؛ اما باید مقررات بهداشتی و امنیتی، ازجمله آزمایش‌دادن مداوم و ماسک‌زدن را رعایت کنند.منبع: