دولت فدرال کانادا دربارۀ تأثیر پاندمی کرونا بر مشاغل در هر استان و قلمرو این کشور پژوهش کرده است و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نیاز برای برخی مشاغل در استان آلبرتا در دوران پاندمی کرونا بیش از مشاغل دیگر افزایش یافته است. اگرچه بسیاری از حوزه‌های کاری به‌دلیل قرنطینه‌ها و محدودیت‌های وضع‌شده ناشی از شیوع ویروس کرونا دستخوش تغییرات منفی شده‌اند، برخی مشاغل بیشتر از قبل به کارکنان جدید نیاز دارند. در این مقاله، تعدادی از مشاغل مورد نیاز در آلبرتا در پاندمی کرونا را معرفی خواهیم کرد.

مدیر سیستم‌های اطلاعاتی و کامپیوتری

کارشناسان بخش تکنولوژی بر فعالیت‌های سازمان‌های مدیریت‌کنندۀ نرم‌افزارهای دیجیتال و سیستم‌های اطلاعاتی دیگر نظارت و آن‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کنند. پس از اعلام همه‌گیری ویروس کرونا در مارس۲۰۲۰، استخدام در مشاغل مربوط به این زمینه در آلبرتا مانند مشاغل دیگر تحت‌تأثیر قرار نگرفت و برخلاف آن‌ها در سال ۲۰۲۰ نیاز به کارکنان این حرفه درمقایسه‌با سال ۲۰۱۹ در آلبرتا افزایش یافت. ازاین‌رو، این گروه شغلی را به‌عنوان یکی از مشاغل مورد نیاز در آلبرتا می‌توان محسوب کرد.

افسر مالیات و درآمد، خدمات مرزی، بیمه کار و مهاجرت

افسر مالیات و درآمد، خدمات مرزی، بیمه کار و مهاجرت - مشاغل مورد نیاز در آأبرتا


گسترش همه‌گیری کرونا در کانادا باعث افزایش تعداد درخواست‌های مختلف در برنامه‌های دولت، مانند بیمۀ کار و کمک‌هزینۀ اضطراری Canadian Emergency Response Benefit (CERB) شد. دولت این افسران را استخدام می‌کند تا وظایف مرتبط با اجرای قوانین و مقررات مهاجرت، گمرک، عبور از مرز، مالیات، بیمۀ کار و دیگر مزایای دولتی را انجام دهند. میزان استخدام در این مشاغل مورد نیاز در آلبرتا در سال ۲۰۲۰ بسیار بیشتر از سال ۲۰۱۹ بوده است.

مشاور و تحلیلگر سیستم‌های اطلاعاتی

میزان استخدام برای کارشناسان تکنولوژی و تحلیلگران و مشاوران سیستم‌های اطلاعاتی مانند مشاغل دیگر در پاندمی کرونا تحت‌تأثیر منفی قرار نگرفته است و این افراد همچنان در شرکت‌های مشاورۀ تکنولوژی یا به‌‌طور خوداشتغال می‌توانند مشغول کار شوند. در آوریل۲۰۲۰، میزان استخدام در این مشاغل درمقایسه‌با آوریل۲۰۱۹ حدود ۴۷درصد افزایش یافته است.

طراح و مهندس نرم‌افزار

طراح و مهندس نرم‌افزار


طراحان و مهندسان نرم‌افزار در زمینۀ طراحی و ساخت و نگه‌داری نرم‌افزارهای مختلف در شرکت‌های مشاورۀ فناوری اطلاعات و شرکت‌های پژوهش و توسعۀ نرم‌افزارها یا به‌طور خوداشتغال کار می‌کنند. صنعت تکنولوژی در آلبرتا در سال‌های اخیر رشد کرده است و درحال‌حاضر، بیش از چهارصد شرکت فناوری‌محور در کلگری مشغول فعالیت‌اند. این شرکت‌ها حدود دوهزار سِمَت شغلی خالی دارند که بعضی از آن‌ها به استخدام طراحان و مهندسان نرم‌افزار مربوط می‌شود؛ ازاین‌رو، این گروه شغلی را از مشاغل مورد نیاز در آلبرتا می‌توان دانست.

بازرس ساخت‌وساز

بازرسان ساخت‌وساز بر فرایند ساخت ساختمان‌های جدید و قدیمی نظارت می‌کنند تا از ساخت ساختمان‌ها مطابق با قوانین مطمئن شوند. این افراد به استخدام دولت، شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های معماری و شرکت‌های مشاور مهندسی عمران درمی‌آیند و به‌‌طور خوداشتغال نیز می‌توانند مشغول کار شوند. میزان استخدام در این گروه شغلی در آوریل۲۰۲۰ مانند مشاغل دیگر تحت‌تأثیر منفی قرار نگرفته و حتی درمقایسه‌با سال ۲۰۱۹ تقریباً ۲۴درصد رشد کرده است.

سرپرست و هماهنگ‌کنندۀ پرستاران

سرپرست و هماهنگ‌کنندۀ پرستاران


سرپرست‌های پرستاران بر فعالیت پرستاران تأییدشده و رسمی در مؤسسه‌های مراقبت بهداشتی نظارت می‌کنند. میزان استخدام در این گروه شغلی در آوریل۲۰۲۰ بسیار بیشتر از آوریل۲۰۱۹ بوده و میانگین استخدام در این گروه شغلی نیز در سال ۲۰۲۰ درمقایسه‌با سال‌های گذشته افزایش یافته است. پاندمی ویروس کرونا میزان تقاضا برای استخدام هماهنگ‌کنندگان پرستاران را نیز افزایش داده است؛ چراکه این افراد در مراقبت از بیماران نقش مهمی ایفا می‌کنند. ازآنجاکه تعداد موارد ابتلا به بیماری و بستری در بیمارستان‌ها افزایش یافته، فشار کاری روی کارکنان بیمارستان‌ها نیز بیشتر شده است؛ بنابراین، این گروه شغلی از مشاغل مهم مورد نیاز در آلبرتا در طول پاندمی ویروس کرونا به‌شمار می‌رود.

داروساز

داروسازان نسخه‌های داروی بیماران را توزیع می‌کنند و به کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند. این افراد در داروخانه‌ها یا به‌طور خوداشتغال می‌توانند کار کنند. همچنین، داروسازان صنعتی در بخش پژوهش و تولید داروها فعال‌اند و شرکت‌های داروسازی و دپارتمان‌ها و آژانس‌های دولتی آن‌ها را استخدام می‌کنند. در آوریل۲۰۲۰، میزان استخدام این گروه شغلی حدود ۱۴درصد بیشتر از آوریل۲۰۱۹ بوده است. همچنین در سال‌های اخیر، جامعۀ داروسازان آلبرتا وظایف بیشتری در بخش بهداشت بر‌عهده گرفته‌اند و درحال‌حاضر، مدیریت واکسن‌ها و تغییر نسخه‌ها و مدیریت ابتلای افراد به دیابت یا اعتیاد به سیگار بر‌عهدۀ آنان گذاشته شده است.

دیگر مشاغل مورد نیاز در آلبرتا در پاندمی کرونا

علاوه‌بر مشاغل یادشده، مشاغلی مانند مدیر داده و تحلیلگر پایگاه داده، مشاور خانواده و ازدواج و زمینه‌های دیگر، محقق و مشاور و افسر برنامه در حوزۀ سیاست‌های بهداشتی، کارکنان خدمات اجتماعی، پیمان‌کار و سرپرست، سایر مشاغل ساختمانی، نصب‌کننده، تعمیرکار و خدمات‌دهنده نیز از مشاغل مورد نیاز در آلبرتا در طول همه‌گیری ویروس کرونا به‌شمار می‌روند.منبع: