علاوه‌بر کیفیت زندگی و تحصیل، هزینۀ زندگی در کشورهای مختلف یکی از موضوع‌های مهمی است که با مقایسۀ آن‌ها، می‌توان بهترین گزینه را برای تحصیل یا زندگی انتخاب کرد و شک‌وتردید را از بین برد. در این مقاله، با مقایسه هزینه زندگی در فرانسه و اسپانیا ۲۰۲۰ به شما کمک خواهیم کرد تا در انتخاب یکی از این دو کشور، به جمع‌بندی نهایی برسید و مقصدتان را آگاهانه انتخاب کنید.

هزینۀ موادغذایی و رستوران

در مقایسه هزینه زندگی در فرانسه و اسپانیا ۲۰۲۰، توجه به هزینه‌های مربوط به موادغذایی و رستوران‌ بسیار اهمیت دارد. در‌ادامه، این هزینه‌ها را به‌تفکیک کشورها بیان خواهیم کرد:

 • فرانسه: هزینۀ خرید غذا در رستورانی ارزان‌قیمت ۱۳.۳۶ یورو و در رستورانی با قیمت متوسط ۵۰ یورو برای دو نفر برآورد می‌شود. همچنین، برای خرید موادغذایی پر‌مصرفی نظیر شیر (یک لیتر)، نان سفید (یک قرص)، برنج سفید (یک کیلوگرم)، تخم‌مرغ (دوازده عدد)، پنیر محلی (یک کیلوگرم)، فیلۀ مرغ (یک کیلوگرم) و گوشت گاو (یک کیلوگرم)  به‌ترتیب ۰.۹۸، ۱.۴۱، ۱.۸۴، ۳، ۱۵.۱۷، ۱۰.۹ و ۱۵.۹۳ باید پرداخت کرد. افرون‌براین، هر کیلوگرم از میو‌ه‌هایی مانند سیب و موز و پرتقال به‌ترتیب ۲.۶۱ و ۱.۹۸ و ۲.۴۹ یورو و هر کیلوگرم از صیفی‌جاتی نظیر گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و پیاز به‌ترتیب ۲.۸۵ و ۱.۷۸ و ۲.۰۴ یورو قیمت دارند.
 • اسپانیا: هزینۀ تهیۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت ۱۰ یورو و در رستورانی با قیمت متوسط ۴۰ یورو برای دو نفر است. ناگفته نماند قیمت موادغذایی پر‌مصرفی نظیر شیر (یک لیتر)، نان سفید (یک قرص)، برنج سفید (یک کیلوگرم)، تخم‌مرغ (دوازده عدد)، پنیر محلی (یک کیلوگرم)، فیلۀ مرغ (یک کیلوگرم) و گوشت گاو (یک کیلوگرم) به‌ترتیب 0.80، 1.01، 0.99، 1.83، ۹.۶۵، ۶.۰۳ و ۱۰.۵۲ یورو تخمین زده می‌شود. علاوه‌براین، برای خرید هر کیلوگرم از میوه‌هایی همچون سیب و موز و پرتقال به‌ترتیب ۱.۷۴ و ۱.۶۲ و ۱.۴۲ یورو و هر کیلوگرم از صیفی‌جاتی مانند گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و پیاز به‌ترتیب ۱.۶۱ و 1.12 و ۱.۱۶ یورو باید پرداخت کرد.

مقایسۀ هزینۀ موادغذایی و رستوران در یک نگاه

در‌ادامه، تفاوت هزینۀ موادغذایی و رستوران در اسپانیا و فرانسه را به‌‌اختصار بیان خواهیم کرد:

 • قیمت خرید غذا در رستورانی ارزان در فرانسه: ۲۵.۱۲درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت خرید غذا در رستورانی با قیمت متوسط در فرانسه: ۲۰درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک لیتر شیر در فرانسه: ۱۸.۸۲درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک قرص نان در فرانسه: ۲۸.۵۴درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم برنج در فرانسه: ۴۶.۰۹درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت دوازده عدد تخم‌مرغ در فرانسه: ۳۹.۰۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم پنیر محلی در فرانسه: ۳۶.۴۸درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم فیلۀ مرغ در فرانسه: ۴۰.۶۶درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو در فرانسه: ۳۴.۷۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم سیب در فرانسه: ۳۴.۳۱درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم موز در فرانسه: ۱۸.۸۳درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم پرتقال در فرانسه: ۴۲.۸۸درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در فرانسه: ۴۳.۵۱درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم سیب‌زمینی در فرانسه: ۴۳.۳۱درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم پیاز در فرانسه: ۲۰.۷۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طور‌کلی، هزینه‌های خوراک و موادغذایی در فرانسه بسیار بیشتر از اسپانیاست.

هزینۀ حمل‌ونقل

دیگر هزینۀ مهم زندگی در هر کشوری، هزینۀ حمل‌ونقل است که درادامۀ مقاله، آن را در فرانسه و اسپانیا مقایسه خواهیم کرد.

 • فرانسه: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۷۰ و ۵۲.۵۰ یوروست. افرادی که از تاکسی برای رفت‌وآمد استفاده می‌کنند، باید بدانند که کرایۀ تاکسی ۱.۷۴ یورو به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی ۳.۴۵ یورو تخمین زده می‌شود. همچنین، هر لیتر بنزین در فرانسه 1.48 یورو قیمت دارد.
 • اسپانیا: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۴۵ و ۴۰ یورو برآورد می‌شود. کسانی که برای برای آمدوشد سوار تاکسی می‌شوند، بد نیست بدانند که کرایۀ تاکسی ۱.۱۰ یورو به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی ۳.۵۰ یوروست. ناگفته نماند برای خرید هر لیتر بنزین در اسپانیا باید 1.29 یورو باید پرداخت کرد.

مقایسۀ هزینۀ حمل‌ونقل در یک نگاه

 • قیمت بلیت یک‌طرفه در فرانسه: ۱۴.۷۱درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت بلیت یک‌ماهه در فرانسه: ۲۳.۸۱درصد بیشتر از اسپانیا
 • مبلغ ورودی تاکسی در فرانسه: ۱.۴۵درصد کمتر از اسپانیا
 • هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر در فرانسه: ۳۶.۷۸درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت هر لیتر بنزین در فرانسه: ۱۲.۷۳درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: درمجموع، می‌توان گفت هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل در فرانسه بیشتر از اسپانیاست.

هزینۀ مسکن

هزینه‌های مربوط به مسکن در فرانسه و اسپانیا به‌شرح زیر است:

 • فرانسه: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۶۸۱.۴۹ یورو و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۵۲۵.۲۱ یورو در ماه است. همچنین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۳۸۲.۱۵ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۱،۰۰۴.۶۷ یورو تخمین زده می‌شود. شایان ذکر است قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶،۹۱۸.۶۰ و ۴،۵۴۷.۵۴ یوروست.
 • اسپانیا: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۶۷۵.۲۱ یورو و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۵۰۹.۷۲ یورو در ماه برآورد می‌شود. علاوه‌براین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۰۴۹.۷۷ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۷،۷۲.۰۸ یوروست. ناگفته نماند برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۳،۰۷۵.۸۳ و ۲۰۰۳.۹۸ یورو باید پرداخت کرد.

مقایسۀ هزینۀ مسکن در یک نگاه

در‌ادامه، به تفاوت هزینۀ اجاره‌بها و خرید مسکن در اسپانیا و فرانسه اشاره خواهیم کرد:

 • اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر در فرانسه: ۰.۸۲درصد بیشتر از اسپانیا
 • اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه خارج از مرکز شهر در فرانسه: ۲.۷۲درصد بیشتر از اسپانیا
 • اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر در فرانسه: ۲۳.۸۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه خارج از مرکز شهر در فرانسه: ۲۲.۹۸درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت خرید هر متر‌مربع آپارتمان در مرکز شهر در فرانسه: ۵۵.۵۴درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت خرید هر متر‌مربع آپارتمان خارج از مرکز شهر در فرانسه: ۵۵.۹۳درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طور‌کلی، هزینۀ اجاره‌بها و خرید آپارتمان در فرانسه بیشتر از اسپانیا ارزیابی می‌شود.

هزینۀ قبوض و اینترنت

 • فرانسه: هزینۀ قبوض مربوط به آب و برق و سیستم گرمایشی و سرمایشی برای آپارتمان ۸۵متری ۱۴۶.۷۸ یورو و هزینۀ اینترنت شصت مگابیت‌برثانیه یا بیشترِ نامحدود ۲۷.۳۹ یورو درماه است.
 • اسپانیا: هزینۀ قبوض مربوط به آب و برق و سیستم گرمایشی و سرمایشی برای آپارتمان ۸۵‌متری ۱۱۸.۲۵ یورو و هزینۀ اینترنت شصت مگابیت‌برثانیه یا بیشترِ نامحدود ۴۰.۱۹ یورو در ماه است.

مقایسۀ هزینۀ قبوض و اینترنت در یک نگاه

تفاوت هزینه‌های قبوض و اینترنت در فرانسه و اسپانیا ازاین‌قرار است:

 • هزینۀ قبوض در فرانسه: ۱۹.۴۳درصد بیشتر از اسپانیا
 • هزینۀ اینترنت در اسپانیا: ۴۶.۸۱درصد کمتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: درمجموع، می‌توان گفت هزینۀ قبوض در فرانسه بیشتر از اسپانیا‌ و هزینۀ اینترنت در اسپانیا بسیار بیشتر از فرانسه است.

سایر هزینه‌ها

علاوه‌بر هزینه‌های زندگی یادشده، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که مقایسۀ آن‌ها خالی از لطف نیست و به انتخاب یکی از دو کشور اسپانیا یا فرانسه کمک می‌کند. ازجملۀ این هزینه‌ها هزینۀ لباس و هزینۀ ورزش و تفریح است که درادامۀ مقاله، آن‌ها را در فرانسه و اسپانیا مقایسه خواهیم کرد.

هزینۀ لباس

 • فرانسه: قیمت خرید شلوار جین (با برند Levis 501 یا برندی مشابه) و لباس تابستانی (با برند Zara، H&M و...) از فروشگاه زنجیره‌ای به‌ترتیب ۷۸.۴۱ و ۳۵.۱۰ یورو تخمین زده می‌شود. همچنین، برای خرید یک جفت کتانی ورزشی و یک جفت کفش چرمی رسمی مردانه به‌ترتیب ۸۳.۱۳ و ۱۱۲.۳۷ یورو باید پرداخت کرد.
 • اسپانیا: خرید شلوار جین (با برند Levis 501 یا برندی مشابه) و لباس تابستانی (با برند Zara، H&M و...) از فروشگاه زنجیره‌ای به‌ترتیب ۷۱.۷۰ و ۲۸.۹۹ یورو هزینه دربر دارد. شایان ذکر است متوسط قیمت یک جفت کتانی ورزشی و یک جفت کفش چرمی رسمی مردانه به‌ترتیب ۶۹.۲۷ و ۸۶.۵۷ یوروست.

مقایسۀ هزینۀ لباس در یک نگاه

تفاوت هزینه‌های مربوط به لباس در اسپانیا و فرانسه به‌شرح زیر است؛ البته در این بخش، تنها به مثال‌های قسمت قبلی اکتفا شده است.

 • قیمت شلوار جین (با برند Levis 501 یا برندی مشابه) در فرانسه: ۸.۸۴درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت خرید لباس تابستانی (با برند Zara، H&M و...) در فرانسه: ۱۷.۴۶درصد بیشتر از اسپانیا
 • متوسط قیمت یک جفت کتانی ورزشی در فرانسه: ۱۶.۶۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • متوسط قیمت یک جفت کفش چرمی رسمی مردانه در اسپانیا: ۲۳.۰۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طور‌کلی، هزینۀ لباس در فرانسه بیشتر از اسپانیاست.

هزینۀ ورزش و تفریح

 • فرانسه: شهریۀ باشگاه ورزشی برای هر فرد بزرگ‌سال ۳۵.۳۸ یورو در ماه و هزینۀ اجارۀ زمین تنیس در آخر هفته ۱۵.۲۶ یورو به‌ازای هر ساعت است. افزون‌براین، هزینۀ تفریحاتی نظیر رفتن به سینما ۱۰ یورو به‌ازای هر بلیت است.
 • اسپانیا: شهریۀ باشگاه ورزشی برای هر فرد بزرگ‌سال ۳۷.۰۸ یورو در ماه و هزینۀ اجارۀ زمین تنیس در آخر هفته ۱۱.۸۷ یورو به‌ازای هر ساعت برآورد می‌شود. شایان ذکر است هزینۀ تفریحاتی مانند رفتن به سینما ۸ یورو برای هر بلیت است.

مقایسه هزینۀ ورزش و تفریح در یک نگاه

درادامه، تفاوت قیمت هزینۀ ورزش و تفریح در فرانسه و اسپانیا را مشاهده می‌کنید:

 • شهریۀ باشگاه ورزشی برای هر فرد بزرگ‌سال در فرانسه: ۴.۸۵درصد کمتر از اسپانیا
 • هزینۀ اجارۀ زمین تنیس در فرانسه: ۲۲.۲۲درصد بیشتر از اسپانیا
 • هزینۀ بلیت سینما در فرانسه: ۲۰درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: درمجموع، می‌توان گفت هزینۀ ورزش و تفریح در اسپانیا کمتر از فرانسه است.

به‌طورکلی هزینۀ مصرفی، اجاره‌بها، رستوران و خواروبار در فرانسه به‌ترتیب ۲۷.۲۳‌، ۱۶.۱۶، ۲۶.۱۷و ۳۷.۲۸درصد از اسپانیا بیشتر و درمقابل، قدرت خرید مردم در اسپانیا ۱۴.۵درصد کمتر از فرانسه است.

منابع: