در میان دانشگاه‌های صاحب‌نام فرانسه، دانشگاه سوربن ازجمله دانشگاه‌های باکیفیت در زمینۀ آموزشی و تحقیقاتی است که در وبگاه‌های مختلف رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، جایگاه‌های مناسبی دارد. برای مثال، در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱ وبگاه QS، این دانشگاه رتبۀ هشتادوسوم جهان را ازآنِ خود کرده است. دانشگاه سوربن رشته‌های متعددی در زمینه‌های مختلفی ارائه می‌دهد که آشنایی با رشته های دانشگاه سوربن فرانسه برای علاقه‌مندان به تحصیل در این دانشگاه اهمیت دارد. در این مقاله، رشته های دانشگاه سوربن فرانسه را به‌تفکیک نام دانشکده معرفی خواهیم کرد.

دانشکدۀ هنر و علوم انسانی

پیش از آشنایی با رشته‌های موجود در دانشکده هنر و علوم انسانیِ سوربن، شایسته است بدانید این دانشکده بهترین دانشکدۀ هنر و علوم انسانی فرانسه محسوب می‌شود که رشته‌های تحصیلی متنوعی در این حوزه ارائه می‌دهد. رشته‌های تحصیلی این دانشکده عبارت‌اند از: تاریخ، جغرافی، تاریخ هنر و باستان‌شناسی، ادبیات خارجی و تمدن، زبان‌شناسی، فلسفه، جامعه‌شناسی، ادبیات کلاسیک و مدرن و آموزش و دبیری.

دانشکدۀ پزشکی

دانشکدۀ پزشکی دانشگاه سوربن یکی از دانشکده‌های مطرح اروپایی است که رشته‌های پزشکی گوناگونی به دانشجویان ارائه می‌دهد. ناگفته نماند ازنظر کیفیت تحقیقاتی و آموزشی، دانشکدۀ پزشکی این دانشگاه جایگاه ویژه‌ای در فرانسه و اروپا و حتی جهان دارد.

دانشکدۀ علوم و مهندسی

دانشکدۀ علوم و مهندسی دانشگاه سوربن تمامی رشته‌های تحصیلی مربوط به حوزۀ علوم و مهندسی را پوشش می‌دهد. در این دانشکده، نقش تحقیقات بسیار مهم است و تحقیقات انجام‌شده به بهبود بیشتر کیفیت آموزشی در آن کمک می‌کند. در دانشکدۀ علوم و مهندسی دانشگاه سوربن، هجده‌هزار نفر دانشجو در دپارتمان‌های آموزشی و تحقیقاتی زیست‌شناسی، شیمی، مهندسی، ریاضیات، فیزیک، علوم زمین، محیط‌زیست و تنوع زیستی مشغول تحصیل هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ تحصیل در فرانسه و شهر محل زندگی حین تحصیل در دانشگاه سوربن، می‌توانید به صفحات مربوط به آن‌ها مراجعه کنید.

منبع:

https://www.sorbonne-universite.fr/en/Study%20at%20Sorbonne%20University/degree-seeking-students/bachelors-and-masters-programs