بر اساس جدیدترین اطلاعیه منتشر شده از طرف سایت سفارت ایتالیا در تهران، بورس‌های تحصیلی برنامه “STUDY IN ITALY” جهت پیشبرد برنامه‌های تحصیلی، آموزش  یا تحقیقات در موسسه‌های دولتی ایتالیایی یا موسسات رسمی حاضر در حوزه ایتالیا ارائه خواهد شد. بر این اساس، برای سال تحصیلی ۲۰۲۱/۲۰۲۰، فراخوان “STUDY IN ITALY” تنها شامل تمدید بورس‌هایی می‌شود که در حال حاضر در جریان هستند، تا برای دانشجویانی که در سال ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بورس به آنها تعلق گرفته است امکان تکمیل تحصیلات خویش را فراهم آورد.

برای ایران تمدید دو بورس تحصیلی هر کدام به مدت ۹ ماه پیش‌بینی شده‌است و به هر بورس تحصیلی ماهانه ۹۰۰ یورو تعلق خواد گرفت. تخصیص بورس فقط به رشته‌های زیر امکان پذیر است:
• کارشناسی‌ارشد
• رشته‌های هنری (AFAM)
• دکترای تحقیقی
• کامل نمودن رشته‌های کارشناسی فعلی ( که دوره آنها پیشاپیش آغاز گردیده است)

ضوابط درخواست

جهت درخواست تمدید بورس حداقل تعداد واحد‌های آموزشی در نظر گرفته شده‌اند (۱۵ واحد درسی یا معادل ۱۵ CFU) که در سال تحصیلی ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بدست آمده‌اند. . همچنین در مورد دوره‌های دکترا ارزیابی مثبت فعالیت انجام شده توسط دانشجو مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت البته برای تایید این موضوع نامه از جانب استاد راهنما نیاز است.

فراخوان و قواعد مربوطه برای ارائه درخواست و آموزش‌های مربوط به چگونگی مراحل بررسی و انتخاب درخواست‌ها به دو زبان ایتالیایی و انگلیسی در وبگاه بورس‌های تحصیلی “STUDY IN ITALY” به آدرس (https://studyinitaly.esteri.it)، موجود است و در آن تمامی اطلاعات مورد نیاز برای درخواست کنندگان بورس، نحوه پرداخت سه ماهه بورس و پوشش بیمه‌ای ذکر شده است.

انقضا

درخواست کنندگان فقط از طریق همین سایت و تا ساعت ۱۴:۰۰ (به وقت ایتالیا) روز دوم اکتبر ۲۰۲۰ فرصت دارند که درخواست‌های خود را ارائه نمایند. در خواست‌های دریافتی پس از تاریخ انقضا (بجز موارد خاص و توجیه‌پذیر که هر کدام جداگانه بررسی خواهند شد) مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. همچنین انتخاب متقاضیان از جانب مراکز باید تا تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۰ پایان پذیرند و اعتبارسنجی متقاضیان برنده از جانب دفتر ذیصلاح وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی تا تاریخ ۲۳ اکتبر صورت خواهد گرفت.

طول مدت بورس تحصیلی

بورس‌های تحصیلی موضوع این فراخوان از اول نوامبر ۲۰۲۰ الی ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱ قابل استفاده‌اند. در صورت نیاز به دوره اعتبار متفاوت لازم است درخواست همراه با ذکر دلایل به دفتر فرهنگی (culturale.teheran@esteri.it) تا تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ و تنها تا این تاریخ جهت کسب مجوز ارسال گردد. درخواست ملزم به کسب موافقت است.

جایگزینی

در فراخوان حاضر هیچ مورد ذخیره و جایگزینی در نظر گرفته نشده است. در صورتی که متقاضی تمدید بورس تحصیلی واجد شرایط لازم نباشد، بورس تحصیلی به این دانشجویان تعلق نخواهد گرفت.

https://ambteheran.esteri.it