در میان وب‌سایت‌های مختلف رتبه‌بندی، Shanghai را می‌توان به عنوان یکی از برترین‌ها در نظر گرفت. این وب‌سایت مانند رتبه‌بندی‌های دیگری نظیر تایمز و QS دانشگاه‌های برتر جهان را رتبه‌بندی می‌کند. وبسایت‌های رتبه‌بندی مذکور نیز به ترتیب برای سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اطلاعات خود را آپدیت کرده‌اند اما رتبه بندی Shanghai مدت‌ها رتبه‌بندی‌های مربوط به سال ۲۰۱۹ را به نمایش می‌گذاشت که البته انتظار به پایان رسید و همانطور که در صفحه رتبه بندی جدید Shanghai ذکر شد این وب‌سایت اطلاعات و رتبه‌بندی‌های دانشگاه‌های برتر جهان را برای سال ۲۰۲۰ بروز رسانی کرد. در میان دانشگاه های برتر موجود در این وبسایت نیز فرانسه در رتبه بندی جدید Shanghai دارای جایگاه بسیار خوبی است و تمامی دانشگاه‌های فرانسه که در این رتبه‌بندی حضور دارند دارای رتبه های جهانی کمتر از ۱۰۰۰ هستند. ۵ دانشگاه نیز رتبه کمتر از ۱۰۰ و ۳ تای آنها رتبه کمتر از ۵۰ را دارند. براساس آخرین خبر منتشر شده در وب‌سایت کامپوس فرانس نیز معیارهای متعددی در روند رتبه‌بندی دانشگاه‌ها تأثیر گذار هستند که برخی از آنها عبارتند از:

  • عملکرد آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه
  • مدال‌ها و جوایز نوبل دریافتی توسط اساتید و محققان کنونی و پیشین دانشگاه
  • مقالات منتشر شده

همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد دانشگاههای فرانسه در رتبه‌بندی جدید Shanghai در جایگاه بسیار خوبی قرار دارند که آشنایی با آنها برای کسانی که قصد تحصیل در فرانسه را دارند مفید خواهد بود. در ادامه نام این دانشگاه‌ها به همراه رتبه‌هایشان مشاهده می‌کنیم.

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۵۰

این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه پاریس ساکلی (رتبه ۱۴ جهانی و ۱ ملی)، دانشگاه PSL (رتبه ۳۶ جهانی و ۲ ملی) و دانشگاه سوربن (رتبه ۳۹ جهانی و ۳ ملی).

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۱۰۰

این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه پاریس (رتبه ۶۵ جهانی و ۴ ملی) و دانشگاه گرونوبل آلپ (رتبه ۹۹ جهانی و ۵ ملی).

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۲۰۰

این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه اکس-مارسی (رتبه ۱۵۰-۱۰۱ جهانی و ۷-۶ ملی)، دانشگاه استراسبورگ (رتبه ۱۵۰-۱۰۱ جهانی و ۷-۶ ملی) و دانشگاه مونپلیه (رتبه ۲۰۰-۱۵۱ جهانی و ۸ ملی).

دانشگاه های با رتبه زیر ۳۰۰

این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه لیون ۱ کلود برنارد (رتبه ۳۰۰-۲۰۱ جهانی و ۱۲-۹ ملی)، دانشگاه تولوز ۳ (رتبه ۳۰۰-۲۰۱ جهانی و ۱۲-۹ ملی)، دانشگاه بوردو (رتبه ۳۰۰-۲۰۱ جهانی و ۱۲-۹ ملی) و دانشگاه لورین (رتبه ۳۰۰-۲۰۱ جهانی و ۱۲-۹ ملی).

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۴۰۰

این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه اکول نرمال سوپریور لیون یا مدرسه عالی نرمال لیون (رتبه ۴۰۰-۳۰۱ جهانی و ۱۶-۱۳ ملی)، دانشگاه پلی تکنیک پاریس (رتبه ۴۰۰-۳۰۱ جهانی و ۱۶-۱۳ ملی)، دانشگاه کوت دازور (رتبه ۴۰۰-۳۰۱ جهانی و ۱۶-۱۳ ملی) و دانشگاه تولوز۱ (رتبه ۴۰۰-۳۰۱ جهانی و ۱۶-۱۳ ملی).

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۵۰۰

دانشگاه لیل با رتبه ۵۰۰-۴۰۱ جهانی و ۱۷ ملی نیز تنها دانشگاه فرانسه با رتبه زیر ۵۰۰ در این رتبه‌بندی است.

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۶۰۰

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۶۰۰ فرانسه در رتبه بندی جدید Shanghai عبارتند از: دانشگاه Auvergne (رتبه ۶۰۰-۵۰۱ جهانی و ۲۰-۱۸ ملی)، دانشگاه بورگوندی (رتبه ۶۰۰-۵۰۱ جهانی و ۲۰-۱۸ ملی) و دانشگاه رن ۱ (رتبه ۶۰۰-۵۰۱ جهانی و ۲۰-۱۸ ملی).

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۷۰۰

این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه نانت (رتبه ۷۰۰-۶۰۱ جهانی و ۲۲-۲۱ ملی) و دانشگاه سنت کونتین (رتبه ۷۰۰-۶۰۱ جهانی و ۲۲-۲۱ جهانی).

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۸۰۰

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۸۰۰ فرانسه در رتبه بندی جدید Shanghai عبارتند از: دانشگاه پاریس ۱۲ ول دو مرن (رتبه ۸۰۰-۷۰۱ جهانی و ۲۶-۲۳ ملی)، مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی (رتبه ۸۰۰-۷۰۱ جهانی و ۲۶-۲۳ ملی)، دانشگاه گوستاو ایفل (رتبه ۸۰۰-۷۰۱ جهانی و ۲۶-۲۳ ملی) و دانشگاه ساووی (رتبه ۸۰۰-۷۰۱ جهانی و ۲۶-۲۳ ملی).

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۹۰۰

تنها دانشگاه فرانسه در رتبه بندی جدید Shanghai که رتبه زیر ۹۰۰ جهانی را از آن خود کرده در دانشگاه پوآتیه با رتبه ۹۰۰-۸۰۱ جهانی و ۲۷ ملی است.

دانشگاه‌های با رتبه زیر ۱۰۰۰

این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه آنژه (رتبه ۱۰۰۰-۹۰۱ جهانی و ۳۰-۲۸ ملی)، دانشگاه اورلئان (رتبه ۱۰۰۰-۹۰۱ جهانی و ۳۰-۲۸ ملی) و دانشگاه تور (رتبه ۱۰۰۰-۹۰۱ جهانی و ۳۰-۲۸ ملی).

منابع: