فرآیند بورسیه تحصیلی  یکی از مهمترین دغذغه های افرادی است که می خواهند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کنند، ما در مقاله فرآیند بورسیه تحصیلی  شما راه قدم به قدم با این فرایند آشنا می کنیم. پیشنهاد می‌کنیم در کنار این مطلب، مقاله هزینه تحصیل در کانادا را نیز مطالعه کنید.

1- قبولی در آزمون نیمه‌متمرکز دوره دکترای سازمان سنجش و آموزش کشور

2- احراز شرایط و ضوابط اعطای بورس تحصیلی دوره دکترای خارج از کشور مندرج در دفترچه سازمان سنجش و آموزش کشور

3- تأیید نهایی دانشگاه مصاحبه کننده (محل خدمت) + تأیید هیأت اجراییِ جذب دانشگاه

4- تأیید نهایی شورای مرکزی بورس

5- تأیید هیأت مرکزی گزینش دانشجو

6- تشکیل پرونده در اداره اعزام

7- مدرک معتبر دال بر کسب حد نصاب نمره زبان

8- پذیرش از دانشگاه خارج و تأیید آن توسط دانشگاه محل خدمت، شورای تخصصی و رایزن علمی

9- سپردن وثیقه ملکی